התקדשות | אליזבט הייך


|

לקנייה

לקריאת פרק מהספר

לקריאה על אודות המחברת

התקדשות הוא ספר אוטוביוגרפי ייחודי המביא את סיפור חייה של אליזבט הייך ואת האירועים וההתנסויות שתרמו לצמיחתה הרוחנית. חייה והתנסויותיה במאה העשרים שלובים בזיכרון חי של התנסויותיה בחיים קודמים ככוהנת צעירה במצרים העתיקה. ההתרחשויות בהווה וחוויות העבר שזורים זה בזה וחושפים את הקשר האמיץ שבין העולמות השונים. סיפור עולה מתוך סיפור ומתאר בפרטים מרגשים את הכנתה להתקדשות במצרים. הכהן הגדול פתהוטפ מדריך אותה לאורך התפתחותה שלב אחר שלב, ומוליכה אל עבר הבנת המסתורין הנעלים ביותר. כך נמסרים חוקים השולטים ביקום, בעולם ובאדם ואנו מתנסים בעבודה הפנימית הנדרשת לשם התפתחות אל עבר ההכרה העצמית, ההתוודעות לסוד האני וההתקדשות בו.

Copyright © Dandelion by Pexeto