תנאי שימוש ומדיניות החזרות באתר חדקרן הוצאה לאור

התנאים המפורטים להלן קובעים את אופן השימוש שלכם באתר חדקרן הוצאה לאור. עם הכניסה והגלישה באתר, הנכם מאשרים את תנאי השימוש, העשויים להשתנות מעת לעת ועל פי שיקול דעת מפעילי האתר. יש לעיין בתנאי השימוש האלה באופן קבוע מאחר והשימוש באתר לאחר ביצוע שינויים, מהווה את ההכרה וההסכמה שלכם באשר לשינויים.
ההגדרה "שימוש באתר" כוללת גלישה באתר, השתתפות בפעילות באתר, רכישת מוצר או שירות באתר.

חדקרן הוצאה לאור מבקשת להבהיר כי התוכן שבאתר אינו מהווה תחליף לייעוץ או טיפול מקצועי, וכי האחריות לגבי ההחלטות הנוגעות לתוכן שבאתר חדקרן הוצאה לאור, חלה עליכם, ועליכם בלבד.
התחומים שאותם מסקרת חדקרן הוצאה לאור הם תחומים מגוונים ונרחבים בהם גם בריאות, גוף, רוח, נפש, רגש, כסף, שפע, קשרי עבודה, קשרים זוגיות, הורות ועוד. כל המידע והתכנים המצויים באתר או במוצרים שקשורים אליו, לרבות קטעי וידאו, אודיו, פודקאסטים, מאמרים, המלצות וטיפים ומוצרים משלימים – ניתנים כשירות בלבד. מטרת המידע והתכנים המצויים באתר חדקרן הוצאה לאור או מקושרים אליו/ממנו היא להרחיב את הידע האישי של המשתמשים באתר.
אין לראות בתכנים המוצגים באתר חדקרן הוצאה לאור או בתכנים שהאתר מקשר אליהם הוראות לטיפול עצמי ו/או אבחון ו/או המלצה לטיפול זה או אחר ו/או המלצה לנטילת חומר/תרופה או שימוש בחומר זה או אחר. השימוש באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי/רגשי/נפשי ו/או טיפול או בדיקה בתחום רפואי/רגשי/נפשי. יש לזכור כי כל ייעוץ וטיפול רפואי חייב להינתן בידי רופא או איש מקצוע מוסמך אחר, ותחת פיקוחו.
האחריות לבדיקת התכנים שבאתר חלה עליכם. כל מידע הנמצא בחדקרן הוצאה לאור הוא מידע שעליכם לבחון ולבדוק היטב. המידע, המוצרים, התוכן והשירותים, כאמור – אינם מחליפים ייעוץ רפואי מקצועי, דיאגנוזה, או טיפול. אם יש לכם שאלות או תהיות בנוגע לאחד או ליותר מהתחומים שאותם מקדמת חדקרן הוצאה לאור, עליכם להתייעץ עם אנשי מקצוע מוסכמים ומוסמכים אחרים בתחום הרלוונטי. אין לבטל, למנוע או להשהות קבלת טיפול רפואי או בריאותי או רגשי או נפשי בגלל מידע המופיע באתר או מידע שהאתר מקשר אליו.
חשוב להדגיש כי התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה למי שמשתמש/השתמש באתר כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או בעלי האתר ו/או יוצריו ו/או כלפי כותבים המשתתפים בעריכתו, או כלפי מפעיליו או שותפיו. חדקרן הוצאה לאור, מפעיליה ומי שקשורים אליה לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, גופנית, רגשית, נפשית, חומרית או כל תוצאה אחרת הנובעת משימוש במידע או בקישורים שימצאו באתר או כאלה שהאתר מפנה אליהם.
אתר חדקרן הוצאה לאור, האתרים הקשורים אליו, אנשי המקצוע, נותני השירותים שלה, ספקי התוכן, העובדים, הסוכנים, נושאי המשרה והבעלים שלו לא יהיו אחראים לכל נזק מקרי, ישיר, עקיף, בפועל, תוצאתי, כולל אובדן הכנסה או הכנסה, כאב וסבל, מצוקה רגשית או נזקים דומים, גם אם נודע על האפשרות לנזקים כאלה.
בשום מקרה לא תהיה חבותם הקולקטיבית של מפעילי האתר, מעניקי הרישיונות שלו, נותני השירותים שלו, ספקי התוכן, השותפים, העובדים, הסוכנים, היועצים, נושאי המשרה והבעלים שלו, לכל צד בסכום העולה על הסכום ששילמתם לחדקרן הוצאה לאור עבור התוכן הרלוונטי, המוצר או השירות שבגינם דברים אמורים.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני באתר חדקרן הוצאה לאור, על כלל התוכן והמידע שבו, לרבות טקסט ותמונות, מבנה האתר, חזותו ואופן הצגת תכניו, הינם בעלותה הבלעדית של חדקרן הוצאה לאור או של יוצרי התוכן מטעמה או של יוצרי התוכן אליה היא מקשרת אלא אם נאמר במפורש אחרת. התכנים נועדו לשימוש פרטי בלבד. אין להעתיק, להפיץ או לאחסן את תוכנו של האתר באופן חלקי או מלא ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
חל איסור מוחלט:
– להשתמש בכל מידע שנאסף או נשמר באתר, ללא הרשאה מפורשת, מראש ובכתב, מחדקרן הוצאה לאור.
– לפרסם, להעתיק, לשכפל, לצלם, לסרוק ו/או לעשות כל שימוש פוגעני אחר באתר, בתכניו, במוצרים המופיעים בו או הנמכרים בו.
– להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע ו/או תוכן ו/או קבצים ו/או קודים ו/או תוכנות העלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר ו/או באתרים המקושרים אליו ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהן של חדקרן הוצאה לאור או של צד ג'.
– להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר תוכן שיש בו משום לשון הרע ו/או מאיים ו/או פוגעני.

השימוש באתר זה יבוצע אך ורק למטרות חוקיות. לא תינקט מצדכם כל פעולה העלולה לפגוע בביטחון האתר או לגרום נזק אחר לאתר או לתוכן שלו, כל שכן להפר את זכויות התוכן המופיע בו. ידוע לכם כי אין להוסיף לתוכן, להחסיר ממנו או לשנות אותו, או לנסות לגשת לכל תוכן שאינו מיועד לכם. לא ייעשה שימוש באתר בכל דרך שעשויה להפריע לזכויותיהם של צדדים שלישיים.
אתר חדקרן הוצאה לאור עשוי לכלול הפניות לאתרים אחרים שאינם נשמרים על ידי אתר חדקרן הוצאה לאור או קשורים אליה. עצם ההפנייה אינו מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, או חוקיותם של אותם אתרים. חדקרן הוצאה לאור ומי מטעמה אינם אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש או ההסתמכות על אותם תכנים. האתר אינו מתחייב כי הקישורים שיימצאו בו יהיו תקינים ויובילו את הגולש לאתרי אינטרנט פעילים. האתר רשאי להסיר או להוסיף קישורים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעילו/יו.
הכללת קישור כלשהו לאתר של צד שלישי אינה מעידה על תמיכה, חסות או המלצה שלנו באותו אתר. קישורים לאתרים אלה ניתנים כשירות למשתמשים ואינם מזוהים עם אתר זה או עם חדקרן הוצאה לאור. לא בדקנו את כל האתרים האלה ואנחנו לא אחראים לתוכן של אותם אתרים. אנו ממליצים להקדיש זמן ולקרוא את תנאי השימוש בכל האתרים שאליהם מבוצעת הפנייה מאתר חדקרן הוצאה לאור, כל שכן במקרים בהם תרכוש/י מוצר או שירות מאחד האתרים אליהם חדקרן הוצאה לאור מפנה.
איננו מתחייבים כי האתר או כל אחת מתפקודיו יופעלו ללא תקלות או ייגרמו לטעויות, או שלא יהיו פגמים כלשהם לרבות תקלות טכניות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.
איננו מתחייבים או מייצרים כל מצג בנוגע לשימוש או לתוצאות השימוש באתר או בחומרים באתר זה או באתרים של צדדים שלישיים, בתקינותם, דיוקם ומהימנותם.
חדקרן הוצאה לאור, בעליה, נותני השירותים שלה, ספקי התוכן, העובדים, הסוכנים, נושאי המשרה והדירקטורים שלה לא יהיו אחראים לכל נזק מקרי, ישיר, עקיף, עונתי, בפועל, תוצאתי, עתידי, מיוחד או אחר, כולל אובדן הכנסה או הכנסת יתר, כאב וסבל, מצוקה רגשית, גופנית או נזקים אחרים, גם אם נודע לחדקרן הוצאה לאור ולמי מטעמה, על האפשרות לנזקים כאלה. בשום מקרה לא תהיה חבותה הקולקטיבית של חדקרן הוצאה לאור, החברות המסונפות אליה, מעניקי הרישיונות שלה, נותני השירותים שלה, ספקי התוכן, העובדים, הסוכנים, נושאי המשרה והדירקטורים שלה, לכל צד (ללא תלות בצורת הפעולה, בין בחוזה, בנזיקין או אחרת) עולה על סכום הגבוה מ-100 דולר או הסכום ששילמת לחברה עבור התוכן הרלוונטי, המוצר או השירות שמתוכו נובעת האחריות.

חדקרן הוצאה לאור אינה צד אחראי לתנאי העסקה בין הגולשים שהקשר ביניהם נוצר באמצעות השימוש באתר, בינם לבין גולשים אחרים או בינם לבין מורים/מדריכים/מנטורים/יועצים/מוכרי מוצרים/אתרים אחרים לרבות תנאי התשלום ו/או ביצוע התשלום בפועל, וכן לא תישא באחריות לשירותים ו/או נכסים שניתנו בעקבות התקשרות זו. חובתם של הגולשים היא לוודא שההתקשרות בינם לבין נותן השירות נעשית עפ"י כל דין ובהתאם לתנאי השימוש של נותני השירותים.

שונות

חדקרן הוצאה לאור שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר, להפסיק את פעילותו, לשנות את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים המופיעים בו בכל רגע ומכל סיבה שהיא.
חדקרן הוצאה לאור אינה מתחייבת שכל הקישורים, שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. חדקרן הוצאה לאור אינה אחראית לתוכני אתרים שהקישורים אליהם נמצאים באתר שלה.
כדי לגשת לתוכן באתר או לחלק מהמשאבים שהוא מציע, ייתכן שנבקש לספק פרטי רישום מסוימים או מידע אחר. ההתחייבות שלך בעת אספקת המידע היא לכך שיהיה זה מידע נכון, עדכני ומלא. אם מסיבה כלשהי, נחשוב כי המידע שסיפקת אינו נכון, נוכחי או שלם, שמורה לנו הזכות לסרב להעניק לך גישה לאתר זה או לכל אחד מהתכנים והשירותים שלו, ואף לסיים או להשעות את הגישה שלך בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
מסירת פרטים אישיים כוזבים הנה עבירה פלילית, המקימה לכתר זכות לנקוט צעדים משפטיים שונים כנגד מוסר הפרטים הכוזבים, וכן לשיפוי מלא ממוסר הפרטים הכוזבים על כל נזקיה הישירים והעקיפים.
כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר כי הוא בן 18 שנה ומעלה, ובעל אמצעי תשלום תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות והקבילות על ידי הבנקים בישראל. אם המשתתף פועל בעבור תאגיד,
אזי הוא מצהיר בזאת כי התאגיד התאגד כדין במדינת ישראל וכי המשתתף מוסמך לפעול בשם התאגיד ולחייב אותו.
תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא ההסכם בין הצדדים הנוגעים לנושא זה. על אף האמור לעיל, כל התנאים וההגבלות הנוספים, כגון מדיניות הפרטיות שלנו וגילויים אחרים באתר זה יחולו על הפריטים שאליהם הם מתייחסים. חדקרן הוצאה לאור רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת על ידי עדכון פרסום.
הדין החל על תנאי השימוש באתר הוא הדין הישראלי. לבתי המשפט במחוז תל אביב תהא הסמכות הבלעדית והיחידה לדון בסכסוכים הנוגעים לאתר או לאמור בתקנון זה.

מדיניות החזרת מוצרים וביטולי עיסקאות

אנחנו, חדקרן הוצאה לאור מספר עוסק מורשה 558044657, וכתובתנו למשלוח דואר או החזרות בארץ היא ת.ד. 497 פרדס חנה-כרכור ‭3710417‬.‬‬‬
כתובת הדוא"ל שלנו למשלוח הודעות לרבות הודעות החלפה או ביטול הינה: info@hadkeren.co.il
המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ כדין.
חדקרן הוצאה לאור שומרת על זכותה לשנות את המחירים והמבצעים מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי.
חדקרן הוצאה לאור אינה מתחייבת לזמינות במלאי שלה של כל המוצרים המופיעים באתר.
בהזמנתך מוצר דרך האתר של חדקרן הוצאה לאור, ישנן בידך מספר אפשרויות לקבל את המוצרים:

1) משלוח לנקודות איסוף ברחבי הארץ – אספקת המוצר תתבצע באמצעות חברת שליחויות, עד 7 ימי עסקים מיום ההזמנה באתר, למעט במקרים של תקלות, שאינן בשליטת חדקרן הוצאה לאור. במקרה שהמוצר לא הגיע תוך 7 ימים יש ליצור עמנו קשר בהקדם. במידה והעיכוב לא בשל תקלה שאינה בשליטתנו, חדקרן הוצאה לאור תדאג למשלוח נוסף לנקודת איסוף, מוקדם ככל הניתן ובהתאם לזמינות המוצר במלאי באותה העת. חדקרן הוצאה לאור אינה אחראית לכל עיכוב או איחור במועד אספקת המוצר. כל נזק שייגרם לקונה או למי מטעמו עקב איחור או עיכוב באספקת המוצר אינו מקנה זכאות לפיצוי או סעד כלשהו מחדקרן הוצאה לאור או מי מטעמה. חדקרן הוצאה לאור לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, לכל מקרה שבו רכישה לא תתקבל במערכת או לכל בעיה טכנית או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש מוצר או שירות באתר. במקרה של טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתמונת המוצר, בתנאי התשלום, בקבלת הנתונים מהלקוח, או טעות בכל דבר או עניין אחר, חדקרן הוצאה לאור תהיה רשאית לבטל את העסקה.
חדקרן הוצאה לאור שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, מחירים, מבצעים ומלאי בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2) משלוח עם שליח – קיימת אפשרות להזמין מוצר באמצעות שירות שליחים על חשבון הלקוח ובמקרה זה המוצר יגיע ללקוח בתוך 7 ימי עבודה, למעט במקרים של תקלות שאינן בשליטתנו.

בכפוף לכל דין, ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ולתקנות שהותקנו מכוחו חדקרן הוצאה לאור תאפשר החלפת מוצרים (ללא החזר כספי) בתנאים הבאים בלבד:

ביטול:

● ניתן לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר רק אם המוצר במצב חדש, וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר וכן הוצגה הוכחה לרכישתו (פתק החלפה, קבלה או הוכחה אחרת לעצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום).
● הודעה על ביטול עסקה תימסר לחדקרן הוצאה לאור בהודעה למייל האמור לעיל.
● במקרה של ביטול עסקה במהלך 14 ימים מיום קבלת המוצר עקב פגם במוצר (דפים חסרים, ספר שמתפרק וכדומה), אי התאמה בין המוצר שסופק לבין המוצר שהוזמן, או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע, ניתן לקבל את הכסף ששולם בחזרה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח, והמוצר יוחזר לחדקרן הוצאה לאור על חשבונה.
● במקרה של ביטול עסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, שלא מהטעמים המנויים לעיל, כספו של הלקוח יושב לו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר לחדקרן הוצאה לאור על חשבון הלקוח, והלקוח יזוכה רק אחרי שהמוצר יתקבל בחדקרן הוצאה לאור. סכום הזיכוי הוא עבור המוצרים בלבד ואינו כולל זיכוי על דמי משלוח.
● במקרה של ביטול העסקה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יחולו התנאים האמורים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

החלפה:

● ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר ההוצאה ובלבד שתוצג הוכחת קניה (חשבונית).
● ההחלפה תתאפשר בתוך 14 ימים מיום הקניה, בהחזרת מוצרים במצב חדש, שלא נעשה בהם כל שימוש, באריזתם המקורית שלא נפתחה.
● תמורת המוצרים שיוחלפו יינתן מוצר חלופי ו/או שובר זיכוי בהתאם לסכום הרשום על הקבלה/ פתק ההחלפה. למען הסר ספק, למעט המקרים המפורטים להלן לא יינתן החזר כספי.
● בגין מוצרים שהוחלפו או שולמו (כל המחיר או חלקו) באמצעות פתק החלפה או שובר זיכוי, לא תינתן אפשרות להחזרה או החלפה נוספת. ההחלפה הינה חד פעמית.
● במקרה של מכירות מיוחדות ומבצעים, מדיניות החלפת המוצרים תהיה בהתאם לתקנון המכירה המיוחדת או המבצע באתר.

החלפת או החזרת מוצרים תתאפשר אך ורק בהתאם לאמור במודעה זו, למעט ובכפוף למקרים שנקבעו לכך על פי דין.

אבטחת מידע ופרטיות:

חדקרן הוצאה לאור נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע שהלקוח מסר לה באתר.
חדקרן הוצאה לאור מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות בלבד.

מידע נוסף ניתן למצוא בדף השאלות הנפוצות שלנו.