הדרשה הקצרה למאלונקיפוטה

הדרשה של מאלונקיפוטה היא אחת הדרשות היפות ביותר של הבודהה, בה הוא עונה למאלונקיפוטה ששואל אינספור שאלות לא רלוונטיות, במשל שמדמה אותו לאדם שנפגע מחץ ובמקום לתת לרופא לעשות את עבודתו מתעסק בהמון שאלות לא רלוונטיות. לקוח מתוך הספר "להכחיד את הסבל" הכולל אוסף דרשות נבחרות של הבודהה ושיוצא לאור בסדרת נתיבים מיסטיים.

כך שמעתי. פעם אחת שהה המבורך בקרבת סואטְהי, ביער גֶ'טַה בפארק של אַנַאטְהַפִּינְדִיקַה. באותו הזמן, כשמַאלוּנְקְיַפוּטַה המכובד ישב בהתבודדות במדיטציה, עלו בו המחשבות הבאות: "ישנן סוגיות שהמבורך לא הסביר, שהוא דחה והתעלם מהן, כמו למשל: היקום הוא נצחי או שהוא אינו נצחי. היקום הוא סופי או אינסופי. הנשמה (גִ'יוַה) והגוף הם דבר אחד או שני דברים שונים. הטַטְהַאגַתָה ממשיך להתקיים או שהוא אינו ממשיך להתקיים לאחר המוות. הוא מתקיים ולא מתקיים לאחר המוות או שהוא לא מתקיים ולא לא־מתקיים לאחר המוות. אין זה מוצא חן בעיניי ואין זה מקובל עליי שהמבורך לא הסביר לי סוגיות אלו. לכן אגש אליו ואשאל אותו על סוגיות אלו. אם המבורך יסביר לי אם היקום הוא נצחי או לא נצחי, אם הוא סופי או אינסופי וכן הלאה, אז אנהל חיי פרישות ותרגול רוחני (בְרַהְמַה־צַ'רִייַה) תחתיו. אך אם הוא לא יסביר לי דברים אלה, אוותר על חיי הפרישות (סיקְהַה) ואחזור אל העולם".

וכך, לעת ערב, מאלונקיפוטה המכובד יצא ממצב המדיטציה שלו והלך אל עבר המקום שבו שהה המבורך. משהגיע לשם, בירך אותו בקידה. לאחר שהתיישב לצידו אמר מאלונקיפוטה: "אדוני, כאשר הייתי לבדי במדיטציה, עלו בי המחשבות הבאות: 'ישנן סוגיות שהמבורך לא הסביר, כמו למשל: היקום הוא נצחי או שהוא אינו נצחי. היקום הוא סופי או אינסופי. הנשמה והגוף הם דבר אחד או שני דברים שונים. הטטהאגתה ממשיך להתקיים או שהוא אינו ממשיך להתקיים לאחר המוות. הוא מתקיים ולא מתקיים לאחר המוות או שהוא לא מתקיים ולא לא־מתקיים לאחר המוות. המבורך לא הסביר לי סוגיות אלה…

כעת, אם המבורך יודע שהיקום נצחי, אז שיסביר לי שהיקום נצחי. אם המבורך יודע שהיקום אינו נצחי, אז שיסביר לי שהיקום אינו נצחי. אם המבורך אינו יודע ואינו רואה אם היקום הוא נצחי או שהוא אינו נצחי, אז מן הראוי שיאמר ישר: 'איני יודע, איני רואה'. אם המבורך יודע שהיקום הוא סופי, אז שיסביר לי שהיקום הוא סופי. אם המבורך יודע שהיקום אינסופי, אז שיסביר לי שהיקום אינסופי. אם המבורך אינו יודע ואינו רואה אם היקום הוא סופי או אינסופי, אז מן הראוי שיאמר ישר: 'איני יודע, איני רואה'. אם המבורך יודע שהנשמה והגוף הם דבר אחד, אז שיסביר לי שהנשמה והגוף הם דבר אחד. אם המבורך יודע שהנשמה והגוף הם שני דברים שונים, אז שיסביר לי שהנשמה והגוף הם שני דברים שונים. אם המבורך אינו יודע ואינו רואה אם הנשמה והגוף הם דבר אחד או שני דברים שונים, אז מן הראוי שיאמר ישר: 'איני יודע, איני רואה'. אם המבורך יודע שהטטהאגתה ממשיך להתקיים לאחר המוות, אז שיסביר לי שהטטהאגתה ממשיך להתקיים לאחר המוות. אם המבורך יודע שהטטהאגתה אינו ממשיך להתקיים לאחר המוות, אז שיסביר לי שהטטהאגתה אינו ממשיך להתקיים לאחר המוות. אם המבורך אינו יודע ואינו רואה אם הטטהאגתה ממשיך להתקיים או שהוא אינו ממשיך להתקיים לאחר המוות, אז מן הראוי שיאמר ישר: 'איני יודע, איני רואה'. אם המבורך יודע שהטטהאגתה מתקיים ולא מתקיים לאחר המוות, אז שיסביר לי שהטטהאגתה מתקיים ולא מתקיים לאחר המוות. אם המבורך יודע שהטטהאגתה לא מתקיים ולא לא־מתקיים לאחר המוות, אז שיסביר לי שהטטהאגתה לא מתקיים ולא לא־מתקיים לאחר המוות. אם המבורך אינו יודע ואינו רואה אם הטטהאגתה מתקיים ולא מתקיים לאחר המוות או שהוא לא מתקיים ולא לא־מתקיים לאחר המוות, אז מן הראוי שיאמר ישר: 'איני יודע, איני רואה'".

"הוֹ מאלונקיפוטה, האם אי פעם אמרתי לך: 'בוא מאלונקיפוטה, חיה חיי פרישות ותרגול רוחני תחת הדרכתי, ואני אסביר לך אם היקום הוא נצחי או שהוא אינו נצחי, אם היקום הוא סופי או אינסופי, אם הנשמה והגוף הם דבר אחד או שני דברים שונים, אם הטטהאגתה ממשיך להתקיים או שהוא אינו ממשיך להתקיים לאחר המוות, אם הוא מתקיים ולא מתקיים לאחר המוות או שהוא לא מתקיים ולא לא־מתקיים לאחר המוות?'"

"מובן שלא, אדוני".

"האם אתה אמרת לי אי פעם: 'אדוני, אני רוצה לנהל את חיי פרישות ותרגול רוחני תחת הדרכתו של המבורך והוא יסביר לי אם היקום הוא נצחי או לא נצחי, וכך הלאה?'"

"מובן שלא, אדוני".

"אם כן, מאלונקיפוטה, הן אני לא אמרתי לך: 'בוא, מאלונקיפוטה, חיה חיי פרישות ותרגול רוחני תחת הדרכתי, ואני אסביר לך אם היקום הוא נצחי או שהוא אינו נצחי וכך הלאה', והן אתה לא אמרת לי: 'אדוני, אני אנהל חיי פרישות ותרגול רוחני תחת הדרכתו של המבורך והוא יסביר לי אם היקום הוא נצחי או שאינו נצחי, וכך הלאה'. בנסיבות האלה, שוטה שכמותך, מי אתה ואיך אתה מעז לבקר אותי?

למען האמת, מאלונקיפוטה, אם מישהו היה אומר: 'אני לא אנהל חיי פרישות ותרגול רוחני תחת הדרכתו של המבורך עד שיסביר לי אם היקום הוא נצחי או שהוא אינו נצחי, אם היקום הוא סופי או אינסופי, אם הנשמה והגוף הם דבר אחד או שני דברים שונים, אם הטטהאגתה ממשיך להתקיים או שהוא אינו ממשיך להתקיים לאחר המוות, אם הוא מתקיים ולא מתקיים לאחר המוות או שהוא לא מתקיים ולא לא־מתקיים לאחר המוות', הוֹ מאלונקיפוטה, אדם זה היה מוצא את מותו לפני שהטטהאגתה היה טורח להסביר זאת.

extinguish-the-pain-buddha-front-cove-3dA

להכחיד את הסבל

הבודהה

מאלונקיפוטה, אם אדם נפגע מחץ מורעל וחבריו וקרוביו מביאים אותו למנתח. נניח שאז הפצוע היה אומר כך: 'לא אתן להוציא ממני את החץ הזה עד שלא אדע מי ירה בי, אם הוא לוחם או ברהמין, סוחר או משרת'. ועוד היה אומר: 'לא אתן להוציא ממני את החץ הזה עד שלא אדע מי ירה בי, מה שמו ושם משפחתו'. ועוד היה אומר: 'לא אתן להוציא ממני את החץ הזה עד שלא אדע מי ירה בי, אם גבוה הוא, נמוך או ממוצע קומה'. ועוד היה אומר: 'לא אתן להוציא ממני את החץ הזה עד שלא אדע מי ירה בי, אם גוון פניו כהה, שחום או זהוב'. ועוד היה אומר: 'לא אתן להוציא ממני את החץ הזה עד שלא אדע מי ירה בי, מאיזה כפר, עיירה או עיר הוא מגיע'. ועוד היה אומר: 'לא אתן להוציא ממני את החץ הזה עד שלא אדע מה סוג הקשת שממנה ירו בי, האם הייתה זו קשת קפיץ או קשת מיתר'. ועוד היה אומר: 'לא אתן להוציא ממני את החץ הזה עד שלא אדע איזה סוג של מיתר היה לה, האם הוא היה מעשב שזור, מקנה, מגיד של בעל חיים, מצמח הקנביס או מסיבים של צמח אחר'. ועוד היה אומר: 'לא אתן להוציא ממני את החץ הזה עד שלא אדע איזה סוג של חץ ירו בי, האם הוא עשוי מקנה או מצמח הסמר'. ועוד היה אומר: 'לא אתן להוציא ממני את החץ הזה עד שלא אדע באיזה סוג של נוצות השתמשו להכנת החץ, האם בנוצות של נץ, אנפה, עורב, טווס או חרטומן יערות. ועוד היה אומר: 'לא אתן להוציא ממני את החץ הזה עד שלא אדע באיזה סוג של עור הנוצה נקשרה, אם בעור של שור, בופאלו, צבי או קוף'. ועוד היה אומר: 'לא אתן להוציא ממני את החץ הזה עד שלא אדע איזה ראש היה לחץ שפגע בי, אם ישר, מעוגל, מכופף או מפותל, אם הוא בצורת שן של עגל או עלה של הרדוף'. לבטח אדם זה, מאלונקיפוטה, ימות בטרם יוודע לו כל זאת. באותו אופן, מאלונקיפוטה, אם מישהו אומר: 'לא אנהל חיי פרישות ותרגול רוחני תחת הדרכתו של המבורך עד שיסביר לי אם היקום הוא נצחי או שהוא אינו נצחי, אם היקום הוא סופי או אינסופי, אם הנשמה והגוף הם דבר אחד או שני דברים שונים, אם הטטהאגתה ממשיך להתקיים או שהוא אינו ממשיך להתקיים לאחר המוות, אם הוא מתקיים ולא מתקיים לאחר המוות או שהוא לא מתקיים ולא לא־מתקיים לאחר המוות', הוא היה מוצא את מותו לפני שהטטהאגתה היה טורח להסביר זאת.

הוֹ מאלונקיפוטה, לא ייתכנו חיי פרישות ותרגול רוחני באימוץ ההשקפה שהיקום נצחי. וכן, לא ייתכנו חיי פרישות ותרגול רוחני באימוץ ההשקפה שהיקום אינו נצחי.

הוֹ מאלונקיפוטה, הן אם תקפה ההשקפה של 'היקום הוא נצחי' והן אם תקפה ההשקפה של 'היקום אינו נצחי', ברור שיש לידה, שיש זקנה, שיש מוות, שיש צער, יגון, כאב, עצבות וייאוש, שאת הכחדתם אני מלמד כאן ועכשיו.

הוֹ מאלונקיפוטה, לא ייתכנו חיי פרישות ותרגול רוחני באימוץ ההשקפה שהיקום הוא סופי. וכן, לא ייתכנו חיי פרישות ותרגול רוחני באימוץ ההשקפה שהיקום אינסופי.

הוֹ מאלונקיפוטה, הן אם תקפה ההשקפה של 'היקום סופי' והן אם תקפה ההשקפה של 'היקום אינסופי', ברור שיש לידה, שיש זקנה, שיש מוות, שיש צער, יגון, כאב, עצבות וייאוש, שאת הכחדתם אני מלמד כאן ועכשיו.

הוֹ מאלונקיפוטה, לא ייתכנו חיי פרישות ותרגול רוחני באימוץ ההשקפה שהנשמה והגוף הם דבר אחד. וכן, לא ייתכנו חיי פרישות ותרגול רוחני באימוץ ההשקפה שהנשמה והגוף הם שני דברים שונים.

הוֹ מאלונקיפוטה, הן אם תקפה ההשקפה של 'הנשמה והגוף הם דבר אחד' והן אם תקפה ההשקפה של 'הנשמה והגוף הם שני דברים שונים', ברור שיש לידה, שיש זקנה, שיש מוות, שיש צער, יגון, כאב, עצבות וייאוש, שאת הכחדתם אני מלמד כאן ועכשיו.

הוֹ מאלונקיפוטה, לא ייתכנו חיי פרישות ותרגול רוחני באימוץ ההשקפה שהטטהאגתה ממשיך להתקיים לאחר המוות. וכן, לא ייתכנו חיי פרישות ותרגול רוחני באימוץ ההשקפה שהטטהאגתה אינו ממשיך להתקיים לאחר המוות.

הוֹ מאלונקיפוטה, הן אם תקפה ההשקפה של 'הטטהאגתה ממשיך להתקיים לאחר המוות' והן אם תקפה ההשקפה של 'הטטהאגתה אינו ממשיך להתקיים לאחר המוות', ברור שיש לידה, שיש זקנה, שיש מוות, שיש צער, יגון, כאב, עצבות וייאוש, שאת הכחדתם אני מלמד כאן ועכשיו.

הוֹ מאלונקיפוטה, לא ייתכנו חיי פרישות ותרגול רוחני באימוץ ההשקפה שהטטהאגתה מתקיים ולא מתקיים לאחר המוות. וכן, לא ייתכנו חיי פרישות ותרגול רוחני באימוץ ההשקפה שהטטהאגתה לא מתקיים ולא לא־מתקיים לאחר המוות.

הוֹ מאלונקיפוטה, הן אם תקפה ההשקפה של 'הטטהאגתה מתקיים ולא מתקיים לאחר המוות' והן אם תקפה ההשקפה של 'הטטהאגתה לא מתקיים ולא לא־מתקיים לאחר המוות', ברור שיש לידה, שיש זקנה, שיש מוות, שיש צער, יגון, כאב, עצבות וייאוש, שאת הכחדתם אני מלמד כאן ועכשיו.

אם כן, מאלונקיפוטה, זכור את מה שהסברתי כְּמוסבר, ואת מה שלא הסברתי כלא מוסבר. מהם, מאלונקיפוטה, הדברים שלא הסברתי? שהיקום נצחי, את זאת, מאלונקיפוטה, לא הסברתי. שהיקום אינו נצחי, את זאת לא הסברתי. שהיקום הוא סופי, את זאת לא הסברתי. שהיקום אינסופי, את זאת לא הסברתי. שהנשמה והגוף הם דבר אחד, את זאת לא הסברתי. שהנשמה והגוף הם שני דברים נפרדים, את זאת לא הסברתי. שהטטהאגתה ממשיך להתקיים לאחר המוות, את זאת לא הסברתי. שהטטהאגתה אינו ממשיך להתקיים לאחר המוות, את זאת לא הסברתי. שהטטהאגתה מתקיים ולא מתקיים לאחר המוות, את זאת לא הסברתי. שהטטהאגתה לא מתקיים ולא לא־מתקיים לאחר המוות, את זאת לא הסברתי. ומדוע, מאלונקיפוטה, לא הסברתי זאת? מכיוון, מאלונקיפוטה, שאין זה מועיל, אין זה קשור לחיי הפרישות והתרגול הרוחני, אין זה מוביל להתנתקות (ניבִּידַה), להיפרדות, להפסקה, לשלווה, לידיעה, להתעוררות, לניבּאנה. מסיבה זו לא הסברתי זאת. ומה, מאלונקיפוטה, כן הסברתי? 'זהו הסבל', מאלונקיפוטה, את זאת הסברתי. 'זהו המקור לסבל', את זאת הסברתי. 'זוהי הכחדת הסבל', את זאת הסברתי. 'זוהי הדרך המובילה להכחדת הסבל', את זאת הסברתי. ומדוע, מאלונקיפוטה, הסברתי זאת? מכיוון, מאלונקיפוטה, שזה מועיל, זה קשור לחיי הפרישות והתרגול הרוחני, זה מוביל להתנתקות, להיפרדות, להפסקה, לשלווה, לידיעה, להתעוררות, לניבּאנה. מסיבה זו הסברתי זאת. לכן, מאלונקיפוטה, קבל את מה שהסברתי כמוסבר ואת שלא הסברתי כלא מוסבר".

כה אמר המבורך. שבע רצון, מאלונקיפוטה התענג על מילותיו.

*לקוח מתוך הספר להכחיד את הסבל, הכולל אוסף של דרשות נבחרות מהקאנון הפאלי.

ספרים בודהיסטיים וספרים מסדרת נתיבים מיסטיים

ריקוד האהבה לאלוהים

ריקוד האהבה לאלוהים

ג׳לאל א-דין רומי

extinguish-the-pain-buddha-front-cove-3dA

להכחיד את הסבל

הבודהה

הטירה הפנימית

הטירה הפנימית

תרזה מאווילה

חיי מילארפה

חיי מילארפה

מילארפה

סוד הסודות

סוד הסודות

אל-ג'ילאני

הוספת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *