אל-ג'ילאני

אל-ג'ילאני

Abd al-Qādir Gīlānī

עבד אל- קאדר אל-ג'ילאני היה שייח' ומורה סופי ומייסד המסדר הקאדירי, המסדר המיסטי שהתפשט למרחקים ושימר את המשמעות האמיתית של הסופיזם האיסלמי לאורך מאות שנים עד זמננו. אל ג'ילאני מכונה אל-גַווְת' אל-אַעדַ'ם – צדיק יסוד עולם, השומע את הקריאה לעזרה והמציל את הנזקקים, ואַל-קוּטְבּ אַל-אַעדַ'ם – הקוטב, המרכז, פיסגת ההתפתחות הרוחנית, השליט הרוחני של העולם, מקור החוכמה, מכיל הידע כולו, המופת לאמונה.

ספרים מאת אל-ג'ילאני